Atviri duomenys

Atviri duomenys – laisvai prieinami įstaigos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti ir kaupiami nuasmeninti duomenys, informacija ar jos dalis, pateikiama kompiuteriu nuskaitomais atvirais formatais, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodę jų šaltinį ir užtikrindami duomenų naudojimo sąlygas, kuriomis duomenys buvo gauti.

VšĮ „Užupio meno inkubatorius“ laisvai prieinamų ir pakartotinai naudoti teikiamų duomenų rinkinių, esančių Skaitmeninių dokumentų rinkinių portale ar kitoje skaitmeninių dokumentų rinkiniams skelbti skirtoje informacinėje sistemoje, neturi, todėl dokumentų, kuriems taikomos specialiosios dokumentų pakartotinio naudojimo sąlygos, netvarko ir nekaupia.

Informacija skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu ,,DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS  IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS PATVIRTINIMO“: 480 Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir... (lrs.lt)

Paskutinį kartą redaguota 2023-18-12