Paraiška dėl ilgalaikio rezidavimo VšĮ “Užupio meno inkubatorius“

Paraiškos UMI Vilnelės studijai (Užupio g. 2A) priimamos nuo 2023 m. lapkričio 17 d. iki gruodžio 31 d.

Kontaktinė informacija:

  • Janina De Munck

  • Tel. +370 677 88 218

  • El. paštas: info@umi.lt

Kvietimo tikslas

Kvietimo tikslas – pakviesti meno kūrėjus bei kūrybinių industrijų atstovus teikti paraiškas rezidencijai Užupio Meno Inkubatoriuje – pirmajame ir viename didžiausių Baltijos šalyse vizualiojo meno inkubatorių. Čia skatiname kūrėjų verslumą, bendruomeninį įsitraukimą, meno inovacijas ir menų sintezės raidą per kūrėjų tarpusavio bendradarbiavimą bei kūrybos atvėrimą šalies ir tarptautinei bendruomenei. 

Rezidencijos trukmė

Nuo 1 iki 3 metų. 

Galimi pareiškėjai

Pretenduojantis Tapti UMI rezidentu turi atitikti vieną ar kelias nurodytas veiklos kryptis:

1.1. Veikla vykdoma vizualiųjų menų srityje;

1.2. Veikla vykdoma kūrybinių industrijų srityje (fizinis asmuo);

1.3. Veikla vykdoma meno, kultūros, švietimo ar tarpdisciplininėje srityje, kurioje inkorporuota meninė veikla.

 

Paraiškų vertinimo kriterijai

  1. Atitikimas pradedančiojo kūrėjo, ar pradedančiojo verslo statusui (0-10 balų).

  2. Pareiškėjo ankstesnės kūrybinės ir (ar) profesinės veiklos rezultatai ir atitikimas UMI tikslams: a) inovatyvumas, meninė/kūrybinė vertė b) tarpdiscipliniškumas, c) tarptautinė patirtis, d) bendruomenės įtraukimas (0-20 balų).

  3. Pareiškėjo planuojamo vykdyti rezidencijos metu projekto atitikimas UMI tikslams (inovatyvumas, meninė/kūrybinė vertė; tarpdiscipliniškumas; tarptautiškumas; bendruomenės įtraukimas) (0-20 balų).

  4. Pareiškėjo kūrybos eksporto ir veiklos monetizavimo galimybės; komandinio darbo praktika (0-20 balų). 

Paraiškų pateikimas

Užpildykite žemiau pateiktą paraiškos formą lietuvių arba anglų kalba (lietuviškai nekalbantiems pareiškėjams) ir pridėkite dokumentus.