Kviečiame į paskaitą apie šiuolaikinį Indijos meną

2024-05-13
failas | get:alt

Kviečiame Jus susipažinti su Pietų Azijos šiuolaikinio meno ypatumais - gegužės 23 d. 17 val. Užupio Meno Inkubatoriaus galerijoje (Užupio g. 2A) vyks paskaita „Šiuolaikinis menas iš Indijos“

Paskaitą skaitys Užupio Meno Inkubatoriaus rezidentė, tarpdisciplininio meno atstovė Aušra Kleizaitė. 2002–2018 metais Aušra gyveno ir dirbo tarp baroko stiliaus sostinės ir didžiausio Lietuvos miesto – Vilniaus bei paslaptingų apaugusių Indijos džiunglių. 2013 metais Aušra lankėsi Indijos valstijoje, Odishoje, kilusioje iš istorinės Kalingos karalystės, ir pamilo jos turtingą kultūrą. Kasmetinės kelionės tarp dviejų šalių suteikė galimybę A. Kleizaitei permąstyti žmogiškąją patirtį, kultūrą, santykius. Jos darbuose aiškiai jaučiamas susidomėjimas vidine žmogaus būsena, nagrinėjami įvairūs gyvenimo aspektai, daug dėmesio skiriama socialinei žmogaus aplinkai.

Paskaitos trukmė – 1 val.
Renginys nemokamas.
/
We invite you to explore the uniqueness of South Asian contemporary art - on the 23rd of May at 5 pm. Užupis Art Incubator Gallery (Užupio g. 2A) will host a lecture "Contemporary Art from India"

The lecture will be hosted by interdisciplnary artist Aušra Kleizaitė, a resident of Užupis Art Incubator. Between 2002-2018 Aušra lived and worked between the baroque capital and the largest city of Lithuania - Vilnius and the mysterious overgrown jungles of India. In 2013, Aušra visited the Indian state of Odisha, descended from the historic Kalinga Kingdom, and fell in love with its rich culture. The annual trips between the two countries gave her the opportunity to reflect on human experience, culture and relationships. Her work clearly shows an interest in the inner human condition, dealing with various aspects of life, with a strong focus on the social environment.

The lecture will last 1 hour.
The event is free of charge.